Eerste micropensioenen inmiddels vervallen, ABP wacht nog

Pensioendeelnemers met aanspraken die minder dan twee euro per jaar op zouden leveren, zijn die aanspraken sinds 1 januari hoogstwaarschijnlijk kwijt. Sinds die datum zijn pensioenfondsen gerechtigd om deze micropensioenen te laten vervallen. De administratiekosten staan niet in verhouding met de toekomstige uitkeringen. Het FD constateerde naar aanleiding van een rondgang echter dat er ook fondsen zijn die de pensioenen nog niet geschrapt hebben.

Het ABP, maar ook enkele kleinere bedrijfstakpensioenfondsen zoals pensioenfonds Vervoer en bpf Schoonmaak gaan in 2019 onverplicht alle eigenaren van een micropensioen persoonlijk aanschrijven. “Wij nemen onze zorgplicht serieus en willen ook imagoschade graag voorkomen”, zegt bpf Schoonmaak-bestuurder Elly Kwakkelstein tegen het FD. Als er op de brieven geen reactie komt, vervallen de pensioenen alsnog aan de fondsen.

Duur

De pensioenen waar het om gaat zijn hoogstens enkele tientjes waard, maar meestal nog minder. In de krant zegt directeur van uitzendfonds Flexsecurity Raimond Schikhof dat het veel te duur is om alle deelnemers met een zeer klein pensioen aan te schrijven. Schikhof vertelt dat het fonds enkele jaren geleden duizend eigenaren van een klein pensioen een verzoek tot afkoop stuurde, waarop slechts 15 procent reageerde. Dat kostte 50 euro per geslaagde afkoop. “Dat is niet verantwoord”, zegt Schikhof in het FD.

Niet verplicht

Het vervallen van de micropensioenen is een gevolg van de nieuwe wet Waardeoverdracht klein pensioen. Daarin staat dat als een deelnemer overstapt van pensioenfonds, aanspraken tussen de 2 en 474,11 euro automatisch meeverhuizen naar het nieuwe fonds. Pensioenen kleiner dan 2 euro hoeven niet overgedragen te worden, omdat de kosten van de overdracht en de administratiekosten veel hoger zijn dan de waarde van de pensioenen. Sinds 1 januari mogen de fondsen de micropensioenen laten vervallen, maar dat zijn ze niet verplicht.

Bron: Amweb

< terug naar nieuwsoverzicht

  • Inschrijven nieuwsbrief

  • Disclaimer

    Alfisure besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Alfisure is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.