Verzekeringen

Risico’s in kaart, verzekerd op maat

Meer dan assuranties

Alfisure is graag uw sparringpartner en adviseur bij het afdekken van financiële risico’s. Wij gidsen u door een lastige materie en zorgen dat u alleen de verzekeringen krijgt die u nodig heeft. Of u nu directeur-grootaandeelhouder bent, een kleine zelfstandige of een particuliere klant.

Alfisure voor het mkb

Werknemers kunnen voor u een financieel risico vormen. Wij brengen die risico’s in beeld. Vervolgens bieden wij u een op maat gemaakt pakket aan werknemersverzekeringen.

Risico-inventarisatie
Ondernemen betekent risico’s nemen. Maar niet zonder daar goed over nagedacht te hebben. Alfisure brengt de risico’s voor u in kaart als basis voor een gezonde bedrijfsvoering.
Wilt u een onafhankelijke partij laten kijken naar de regelingen die u heeft getroffen voor uw onderneming? Wij geven graag een second opinion. Met onze risico-inventarisatie kunnen wij u een helder stoplicht-overzicht bieden van eventuele knelpunten in uw verzekeringsportefeuille.

Alfisure voor de zzp’er

Als zzp’er moet u zelf een financieel vangnet creëren voor als het een keer fout gaat. Dat kan een pot met geld zijn of een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij brengen uw risico’s graag in kaart en adviseren u over de best passende AOV. Daarbij hebben wij toegang tot alle verzekeringsverstrekkers.

Maar ook de beroepsaansprakelijkheid (BAV) en bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) moeten voldoende gedekt zijn bij een onverhoopt voorval. Een rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekering die u privé heeft geven vaak geen dekking bij schade ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden.

Voor particulieren

Alfisure kan u ook van dienst zijn bij het afsluiten van particuliere verzekeringen. Bijvoorbeeld een woonlastenverzekering bij de hypotheek. Uiteraard selecteren we ook voor particulieren de meest wenselijke verzekering.

Alfisure, voor het afdekken van uw financiële risico’s.

  • Inschrijven nieuwsbrief

  • Disclaimer

    Alfisure besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Alfisure is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.